UAB „Taurų kedras“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės įrengimas, siekiant užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą įmonės veikloje“.

Projektas prisidės prie įmonės atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą visame Lietuvos pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Pakankamai ženklus įmonės suvartojamos elektros energijos kiekis skatina atsakingai vertinti energijos poreikį ir vartojimo pokyčius, analizuoti efektyvesnes energijos gamybos ir taupymo priemones, diegti technologijas, tausojančias aplinką ir gamtinius išteklius. 2022 metais UAB „Taurų kedras“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti tris saulės elektrines (bendra galia 735 kW), kurios įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 650.293,00 Eur, iš kurių 294.625,37 Eur skirta iš  Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2023 m. rugsėjo 19 d. iki 2025 m. balandžio 30 d.